POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO | GDPR | COOKIES | PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§1
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie aviator-kielce.pl jest DE GENESIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dużej 21, 25-304 Kielce, Polska o numerze NIP: 6572960164
 2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w jest DE GENESIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dużej 21, 25-304 Kielce, Polska o numerze NIP: 6572960164
 5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§2
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2016 r. poz. 922. z późn. zm.], dalej jako: art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o.i art. 6 ust. 1 lit. f tzn.

§3
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Hotel Aviator Kielce Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320 50-020 Wrocław, o numerze NIP: 8971919661 przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer karty kredytowej, datę pobytu, ewentualne preferencje w zakresie napojów oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.

§4
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§5
POLITYKA „COOKIES”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest. art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies” a. seryjne – pozostające w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
  a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny
  b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji
  c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 7. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z adresu recepcja@aviator-kielce.pl
 8. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, bądź zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.